Klimatyzacja przemysłowa gwarancją czystego powietrza wewnątrz hal i magazynów

Wszelkie zakłady, hale i magazyny przemysłowe wymagają utrzymywania w ich wnętrzu specjalnych warunków, dotyczących temperatury, jakości oraz wilgotności powietrza. Jest to możliwe dzięki systemowi klimatyzacji przemysłowej, który umożliwi sprawne nadzorowanie owych parametrów. Obiekty wielkopowierzchniowe tj. hale i magazyny wymagają zastosowania systemów klimatyzacyjnych o najwyższej wydajności, połączonej z ekonomicznym trybem pracy. Dzięki dużej dostępności na rynku różnych typów systemów klimatyzacji, możliwe jest dobranie odpowiedniego modelu do rodzaju zakładu przemysłowego.

Główne zadania i zalety klimatyzatorów przemysłowych

Najważniejszym zadaniem zainstalowanego w zakładzie przemysłowym systemu klimatyzacji jest zapewnienie odpowiednich, a przede wszystkim bezpiecznych warunków wszystkim osobom pracującym na halach i w magazynach. Przełoży się to z pewnością na skuteczność oraz wydajność pracowników, a w efekcie także całego zakładu. Sprawny system klimatyzacji zapewni odpowiednią temperaturę podczas pracy wewnątrz pomieszczeń produkcyjnych oraz oczyści powietrze z zanieczyszczeń. Równie ważne jest, aby owy system umożliwiał stworzenie właściwych warunków przechowywania wszelkich produktów i towarów.

Dobrze działający system klimatyzacji przemysłowej zagwarantuje sprawne działanie wszystkich maszyn produkcyjnych i ochroni je przed szybkim zużyciem części narażonych na przegrzanie. Dzięki systemowi klimatyzacji możliwe będzie też odprowadzanie na bieżąco zbyt dużej ilości nagromadzonego ciepła wewnątrz hal produkcyjnych, wszelkich zanieczyszczeń, pyłów, na rzecz czystego, świeżego i chłodnego powietrza. W czasach obecnych głównym wymogiem jest, aby systemy klimatyzacji były projektowane zgodnie z zasadami ekologii i prawa. Ważna jest też ich wysoka wydajność oraz cicha i ekonomiczna praca. Podczas instalacji systemu klimatyzatorów należy wziąć pod uwagę odpowiednie rozmieszczenie nawiewników i wywiewników, aby nie powodowały podnoszenia się pyłów i kurzu. Ważna jest też kalkulacja parametrów strumienia powietrza chłodzącego oraz wysoka wydajność odpylaczy, filtrów, przewodów i wszystkich części systemu klimatyzacji przemysłowej.

Ekologiczne systemy klimatyzacji przemysłowej

Wychodząc naprzeciw obecnie powiększającym się problemom ekologicznym, na rynku dostępne są systemy klimatyzacji przemysłowej projektowane w zgodzie z zasadami ekologii. Cechuje je energooszczędność, niskie zużycie wody oraz jak najmniejsza emisja dwutlenku węgla. Dzięki tym cechom zakłady przemysłowe ponoszą niższe koszty produkcji oraz mniejsze rachunki za energię elektryczną. Bardzo często podczas wyboru systemu klimatyzacji przemysłowej zwraca się uwagę na parametry, takie jak GWP i ODP. Pierwszy z nich to Global Warming Potential. Parametr ten jest przypisany klimatyzatorom, które posiadają obniżone współczynniki oddziaływania na pogłębianie się efektu cieplarnianego. Drugi parametr to Ozon Depletion Potential, który posiadają klimatyzatory o obniżonym oddziaływaniu na warstwę ozonową. Ważne jest, aby systemy klimatyzacji przemysłowej, które chcemy zainstalować w zakładzie, posiadały certyfikaty, świadczące o zgodności z prawem oraz zasadami ekologii.

Nowoczesny system klimatyzacji przemysłowej IntrCooll

System klimatyzacji IntrCooll, którego dokładny opis możemy znaleźć na oficjalnej stronie OXYCOM: https://www.oxy-com.pl/urzadzenie-chlodzenie-hal/, to zespół urządzeń dostosowany do chłodzenia hal i magazynów produkcyjnych o dużej powierzchni, a także poszczególnych stanowisk pracy. System chłodzenia całych pomieszczeń montowany jest na ścianach lub dachach hal, zależnie od potrzeb. Natomiast system chłodzący, przeznaczony do klimatyzowania stanowisk pracowniczych zapewnia odpowiednie warunki pracy każdego z pracowników i nie wymaga montażu odrębnego systemu chłodzenia całej hali. System IntrCooll posiada innowacyjne oprogramowanie, kierujące przepływem powietrza oraz dostosowujące jego parametry, takie jak wilgotność i temperatura. Klimatyzatory IntrCooll są skonstruowane tak, aby maksymalnie obniżały koszty chłodzenia hal (nawet do 80%). Owy system posiada zaprogramowane trzy tryby chłodzenia – swobodne, jednostopniowe i dwustopniowe.

Tryb chłodzenia swobodnego do klimatyzowania pomieszczeń wykorzystuje chłodne powietrze z zewnątrz. Taki rodzaj chłodzenia sprawdzi się w okresie jesienno-zimowym. Tryb ten jest bardzo ekonomiczny w przeciwieństwie do mechanicznych klimatyzatorów z recyrkulacją, zużywających dużo prądu.

Tryb chłodzenia jednostopniowego to rodzaj chłodzenia wyparnego, które dostosowuje temperaturę i wilgotność do optymalnych warunków wewnątrz pomieszczeń. Swoją rolę spełni ono w dni, w których panuje niska temperatura.

Tryb chłodzenia dwustopniowego w pierwszym etapie działania schładza wodę w wymiennikach ciepła w procesie recyrkulacji. Następnie wodę tą wykorzystuje do wstępnego schłodzenia powietrza. Drugi etap chłodzenia odbywa się z użyciem przeznaczonych do tego specjalnych wkładów.

Działanie IntrCooll – krok po kroku

  1. Powietrze zasysane z zewnątrz przez wentylatory zostaje wtłoczone do wymienników ciepła. Schładzają one wstępnie powietrze, bez podnoszenia poziomu wilgoci.
  2. Powietrze wydostające się z wymienników ciepła posiada niższą temperaturę termometru mokrego i suchego, niż temperatura w otoczeniu.
  3. Drugi stopień chłodzenia to działanie modułów ewaporacyjnych. Są one zainstalowane na bokach urządzenia IntrCooll. Wewnątrz nich powietrze pobrane z zewnątrz, przepływa wzdłuż aluminiowych żeber.
  4. Górna część modułu ewaporacyjnego zostaje wypełniona przez zimną, recyrkulowaną wodę. Jest ona tłoczona za pomocą pompy z wymiennika ciepła.
  5. Temperatura powietrza zostaje schłodzona poprzez moduły ewaporacyjne, w wyniku niższej, wchodzącej temperatury mokrego i suchego termometru.

Kilka słów o procesie recyrkulacji

Powietrze, które przepłynęło przez górny moduł ewaporacyjny, zostaje skierowane na zewnątrz budynku przez górny wentylator, gdyż nie nadaje się ono do ponownego schłodzenia. W urządzeniu dużą rolę odgrywa płytka rozdzielająca, która uniemożliwia przepływ ciepłego powietrza przez dolny wentylator. Procesowi recyrkulacji poddawana jest ogrzana woda, która z dolnej części modułu spływa na tacę, co umożliwia ponowne wykorzystanie jej w procesie chłodzenia temperatury powietrza. Parametry wody w obiegu są monitorowane przez specjalne czujniki. Jeśli jej poziom jest niski, otwarty zostaje otwór zasilający. Urządzenie ponadto gwarantuje oczyszczenie wody z wszelkich bakterii, gdyż zostało wyposażone w sterylizator. Powietrze również zostaje oczyszczone z wszelkich pyłów, gdyż przechodzi proces filtracji zanim w ogóle trafi do wymienników ciepła.

Urządzenie, dzięki wyposażeniu w układ sterowania EcoSmart, stale bada wartość temperatury zewnętrznej i wewnętrznej. Na jej podstawie zostaje dobrany odpowiedni rodzaj chłodzenia. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest możliwość łączenia się systemu z innymi urządzeniami, co umożliwia sterowanie systemem z dowolnego miejsca. Więcej szczegółowych informacji znajdziemy na oficjalnej stronie OXYCOM Polska.

 

Możesz również polubić…