Pompa zatapialna – czym jest i do czego służy

Każda branża ma swoją specyfikę. Wiąże się z tym również używanie odpowiedniego oprzyrządowania. Pompa zatapialna to jedno z takich urządzeń, które pomaga w wielu branżach wykonywać usługi związane z np. oczyszczaniem dna akwenu, pozyskiwaniem z danego materiału czy przy pracach związanych z udrażnianiem zbiorników.

Czym jest pompa zatapialna?

Pompa zatapialna jest to urządzenie o specjalnej konstrukcji, służące do pobierania materiału z danego zbiornika, które poprzez zasysanie danego materiału umożliwia przetransportowanie go w wyznaczone miejsce.

Konstrukcja pompy zatapialnej musi uwzględniać pracę w ciężkich i nieprzyjaznych warunkach. W związku z tym muszą być wykonywane z wysokiej jakości materiałów, które umożliwią długoterminową eksploatację bez ryzyka uszkodzenia korpusu, pompy czy podzespołów. Części szczególnie narażone na szybsze zużycie lub uszkodzenie w dobrej jakości pompach zatapialnych mają odpowiednio uzdatniane stopy metali użytych do konstrukcji poszczególnych elementów, które mają zapewnić ich wzmocnienie. Mogą być także pokrywane odpowiednimi powłokami, przez co np. zmniejszone zostanie tarcie części ruchomych.

Dobra pompa zatapialna prócz jakości wykonania charakteryzuje się także odpowiednimi parametrami technicznymi. Możemy do nich zaliczyć ilość tłoczonego materiału, możliwość regulacji obrotów czy roboczą prędkość obrotową. Im wydajniejsza pompa zatapialna, tym sprawniej można wykonać dane zadanie. Oczywiście używanie do pracy pompy, której moc będzie znacznie przewyższać zapotrzebowanie, będzie generować większe koszta niż powinna.

Pompy zatapialne można spotkać w dwóch wariantach – hydrauliczne i elektryczne. Każdy wariant wiąże się z różnicami w zastosowanej technologii i konstrukcji, a także parametrach.

Do czego wykorzystuje się pompy zatapialne?

Jak sama nazwa wskazuje, pompa zatapialna używana jest do pracy w zbiornikach czy akwenach. Jest ona zatapiana w danej cieczy i przeznaczona jest do konkretnego działania – pobierania zawiesiny z danego zbiornika.

Pompa zatapialna wykorzystywana jest najczęściej do oczyszczania zbiorników z elementów niepożądanych, jak kamienie, piasek, żwir czy muł. W przypadku dobrej pompy zatapialnej można oczekiwać transportu zawiesin o gęstości wynoszącej nawet 70% (wagowo). Pozwala to na odzyskiwanie materiału z dna zbiornika i np. późniejszą jego odsprzedaż.

 

Możesz również polubić…