Miesięczne Archiwum: sierpień 2020

Odbiór odpadów niebezpiecznych, na czym polega?

Odpady niebezpieczne są to odpady, które w perspektywie krótko lub długoterminowej stanowią zagrożenie dla ludzi, zwierząt lub ekosystemu, jeśli nie zostaną prawidłowo zutylizowane. Osoby lub przedsiębiorstwa odpowiadające za powstawanie odpadów klasyfikowanych jako niebezpieczne mają...