Odbiór odpadów niebezpiecznych, na czym polega?

Odpady niebezpieczne są to odpady, które w perspektywie krótko lub długoterminowej stanowią zagrożenie dla ludzi, zwierząt lub ekosystemu, jeśli nie zostaną prawidłowo zutylizowane. Osoby lub przedsiębiorstwa odpowiadające za powstawanie odpadów klasyfikowanych jako niebezpieczne mają obowiązek odpowiednio nimi gospodarować – to jest poddać utylizacji lub przekazać do unieszkodliwienia. Na czym polega i jak przebiega odbiór niebezpiecznych odpadów?

Aby bezpiecznie gospodarować odpadami zaliczanymi do szkodliwych, niezbędne są wiedza oraz specjalne zezwolenia. Po rozpoznaniu rodzajów odpadów i dopasowaniu odpowiednich dla nich opakowań należy przetransportować je do zakładu utylizacji. Na rynku funkcjonują także wyspecjalizowane firmy oferujące odbiór odpadów niebezpiecznych. Usługa obejmuje najczęściej dostarczenie odpowiednich pojemników, odbiór odpadów, transport oraz dalsze zagospodarowanie (przekazanie innej firmie bądź utylizację/unieszkodliwienie).

Jak przebiega odbiór odpadów niebezpiecznych?

Pierwszym etapem niezbędnym do przeprowadzenia odbioru odpadów jest ich klasyfikacja oraz inwentaryzacja. Następnie firma przekazuje posiadaczowi odpadów odpowiednio dobrane, certyfikowane pojemniki. Po zapełnieniu ich odpadami, opakowania są przekazywane do transportu, który musi być odpowiednio oznaczony. Warunki transportu są określane w umowie ADR. Z chwilą przekazania odpadów wyspecjalizowanej firmie cała odpowiedzialność za ich dalszy los przechodzi na odbiorcę.

Utylizacja oleju przepracowanego

Do odpadów niebezpiecznych zaliczamy między innymi zużyty olej, który stanowi potencjalne duże zagrożenie dla środowiska oraz żyjących w nim ludzi i zwierząt. Olej przepracowany i inne odpady zawierające oleje są poddawane odzyskowi w rafinerii. Proces rafinacji polega na oczyszczaniu substancji dla nadania jej pożądanych właściwości, pozbawienia zabarwienia, poprawy zapachu, zwiększenia trwałości i nie tylko. Rafinacja może być przeprowadzana przy pomocy metod fizycznych (destylacja, ekstrakcja) bądź chemicznych (działanie kwasami, zasadami).

Oczyszczony olej przepracowany jest wykorzystywany między innymi do produkcji biopaliw, w produkcji tworzyw sztucznych, dodawany do olejów opałowych bądź ponownie wykorzystywany do olejów samochodowych. Tylko olej odpadowy, który nie może już być poddany ponownej utylizacji – czyli oczyszczeniu i ponownemu wykorzystaniu – może, zgodnie z przepisami, zostać poddany unieszkodliwieniu.

Sprawdź wiecej tutaj – https://www.wektorsc.eu/odbior-odpadow-niebezpiecznych/

Możesz również polubić…